Ζυγοι Λιανικης

Η συλλογή των ζυγών λιανικής περιλαμβάνει όλα τα μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στην Ελλάδα για τον υπολογισμό της τιμής των προϊόντων στο μπροστά στον πελάτη.

Αυτές οι ζυγαριές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως μια οθόνη για τον πελάτη, πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την τιμή ανά μονάδα και είναι όλα καταχωρημένα στις ελληνικές αρχές (έχουν το πράσινο σύμβολο "M").
Για χρήση σε άλλες χώρες, είναι δική σας ευθύνη να καταχωρίσετε τις κλίμακες ή να λάβετε εξουσιοδότηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση εκτός των συνόρων της Ελλάδας.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept